Tiếp đoàn cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Hoàng Gia Phnôm Pênh đến giao lưu ngoại giao “ASEAN Study Tour”
26/02/2019 11:11:16


Ngày 24 – 25 / 12 / 2018 tại Trường Đại học Kiên Giang đã diễn ra sự kiện giao lưu ngoại giao “ ASEAN Study Tour” giữa đoàn cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Hoàng Gia Phnôm Pênh với cán bộ, giảng viên và sinh viên của trường Đại học Kiên Giang. Nhằm mục đích giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam và truyền thống đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam – Campuchia cũng như giới thiệu về Trường Đại học Kiên Giang và bàn về những nội dung hợp tác giữa 2 Trường Đại học trong tương lai.